Contact us

Reb Lobster Tôm  Hùm Đỏ

83 đường số 3 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Hcmc

Mở cửa  Thức 2 – Chủ Nhật , 8 a.m. – 9:30 p.m.

Hotline: 093 2139968 , 093 2134968
Email: hainh87@gmail.com
Website: www.tomhumdo.com